Senarai Program UPSI

Hebahan Pekeliling Akademik

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2024 | Pindaan Kalendar Akademik Sesi 2023/2024 dan Kalendar Akademik 2024/2025 Peringkat Diploma dan Sarjana Muda | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2024 | Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Praktikum Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 Dan Latihan Industri Bagi Tahun 2024 | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2024 | Penetapan Tempoh Akhir Mengemaskini Band MUET/Setaraf Sebagai Syarat Bergraduat Bagi Pelajar Berstatus Belum Tamat (BT) Dan Penambahbaikan Kepada Kaedah UPSI (Perkara Akademik) Peringkat Sarjana Muda (Pindaan 2023) | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2024 | Garis Panduan Pembelajaran Terbuka Dan Jarak Jauh (Open Distance Learning, ODL) | Muat Turun 

5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2024 | Garis Panduan Pengurusan Program Kerjasama Akademik di Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2024 | Garis Panduan Prosedur Pengurusan Kurikulum UPSI | Muat Turun 

7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2024 | Garis Panduan Dan Prosedur Pelantikan Tenaga Pengajar Dan Instruktor Pusat Kokurikulum | Muat Turun 

8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2024 | Garis Panduan Perantis Guru (KPR3072) | Muat Turun 

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2023 | Kalendar Akademik Peringkat Diploma dan Sarjana Muda Bagi Sesi Akademik 2023/2024 | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2023 | Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Praktikum Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 Dan Latihan Industri Bagi Tahun 2023 | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2023 |Garis Panduan Pelantikan Pemeriksa Luar, Penasihat Luar dan Lembaga Penasihat Bagi Penawaran Program Akademik Baharu dan Semakan Semula Program Akademik  | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2023 | Garis Panduan Pelaksanaan APEL.Q Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2023 | Pindaan Garis Panduan Latihan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris (Edisi Kedua) | Muat Turun

6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2023 | Pindaan Panduan Latihan Mengajar KPR3044 dan KPR3054 (Edisi Kedua) | Muat Turun

7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2023 | Garis Panduan Pembangunan Massive Open Online Course (MOOC) UPSI | Muat Turun

8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2023 | Anugerah Kecemerlangan Baharu mulai Istiadat Konvokesyen Ke-25 Tahun 2023 | Muat Turun

9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2023 | Penilaian Latihan Industri Bagi Tahun 2023 Bermula Ambilan Semester 1 Sesi 2023-2024 | Muat Turun

10. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2023 | Pindaan Syarat Khas Kemasukan Program Sarjana Muda dan Diploma UPSI | Muat Turun

11. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2023 | Pindaan Syarat Am Kemasukan Antarabangsa Bagi Program Sarjana Muda dan Diploma UPSI | Muat Turun

12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2023 | Semakan Semula Bidang Minor bagi program Sarjana Muda Pendidikan Tahun 2023 | Muat Turun

13. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 14 Tahun 2023 | Pindaan Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Peringkat Sarjana Muda dan Diploma (Pindaan 2023) | Muat Turun

14. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 15 Tahun 2023 | Buku Panduan Pengurusan Akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris (Pindaan 2023) | Muat Turun

15. Surat Pekeliling Pengurusan  Akademik Bilangan 16-2023-Pindaan Syarat Khas Kemasukan Program Sarjana Muda UPSI | Muat Turun

16. Surat Pekeliling Pengurusan  Akademik Bilangan 17-2023-Pindaan Garis Panduan Pelaksanaan Kemasukan Calon Lepasan Diploma UPSI Sebagai Calon Feeder Ke Program Sarjana Muda UPSI | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2022 | Kalendar Akademik Program Diploma Dan Sarjana Muda Bagi Sesi Akademik 2022/2023 | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2022 | Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 Serta Latihan Industri Bagi Tahun 2022 | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2022 | Pindaan Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2022 | Garis Panduan Pelaksanaan APEL.Q Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2022 | Pindaan Kriteria Pemindahan Kredit Tanpa Gred (Pengecualian Kredit) Dalam Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Peringkat Sarjana Muda | Muat Turun

6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2022 | Pindaan Garis Panduan Latihan Industri kepada Garis Panduan Latihan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris – Edisi Pertama | Muat Turun

7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2022 | Pemurnian Polisi dan Strategi Pelaksanaan Latihan Teaching, Learning, Assessment and Supervision (TLAS) Untuk Kakitangan Akademik UPSI (Pindaan 2022) | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2021 | Kalendar Akademik Program Diploma dan Sarjana Muda Sesi Akademik 2021/2022 | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2021 | Garis Panduan Pelaksanaan PdP Secara Hibrid Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2021 | Jawatankuasa Kerja Perancangan Program Akademik Universiti | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2020 | Perubahan Kalendar Akademik Program Sarjana Muda Dan Diploma Bagi Sesi Akademik 2020/2021 Lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2020 | Garis Panduan Pelaksanaan Dan Pengurusan PDP Semasa Covid-19 | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2020 | Garis Panduan Pengurusan Golongan Sasaran Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2020 | Penambahbaikan Dasar Pindah Kredit Secara Vertical Iaitu Kelayakan Diploma Ke Sarjana Muda Dalam Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Bagi Program Peringkat Sarjana Muda Pindaan 2019 | Muat Turun

6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2020 | Pemurnian Garis Panduan Pengurusan Pentaksiran Akhir Semasa Pandemik Bagi Program Prasiswazah Dan Pengajian Siswazah Dibaca Bersama Garis Panduan Pelaksanaan Dan Pengurusan Pdp Semasa Covid-19 | Muat Turun

7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 20 Tahun 2020 I Penambahbaikan Garis Panduan Pelaksanaan Pengurusan PDP Semasa Pandameik Covid-19 I Muat Turun

8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 21 Tahun 2020 I Takwim Latihan Mengajar (LM), Internship Kaunseling (IK), Program Perantis Guru (PPG) 1 & 2 Dan Latihan Industri (LI) Bagi Tahun 2021 I Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2019 | Panduan Permohonan Apel (C) Pindaan 2018 UPSI| Muat Turun
2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2019 | Garis Panduan Penggunaan Bilik Kuliah, Makmal, Studio, Bengkel Dan Smart Classroom Di Fakulti | Muat Turun
4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2019 | Perubahan Komponen Kursus Universiti dan Kursus Profesional Pendidikan Bagi Tujuan Semakan Semula Program Tahun 2019 | Muat Turun
6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2019 | Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat dan Profesor Emeritus Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun
7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2019 | Garis Panduan Pelaksanaan Penawaran Kemasukan ke Program Ijazah Kedua di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | Muat Turun
8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2019 | Pindaan Kriteria Pengecualian Kredit Dalam Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Bagi Program Peringkat Sarjana Muda Pindaan 2019 | Muat Turun
9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2019 | Perubahan Kursus Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) Kelompok U1 Kursus HNH3182 Penghayatan Etika dan Peradaban & Kursus HNS3192 Falsafah dan Isu Semasa kepada Pelajar Sarjana Muda Bermula Ambilan September Sesi 2019/2020 | Muat Turun
12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2019 | Kertas Cadangan Pengemaskinian Penawaran Kursus MPU U1 Kursus HNH3182 Penghayatan Etika dan Peradaban Kursus HNS3192 Falsafah dan Isu Semasa kepada Pelajar Sarjana Muda Bukan Pendidikan Bermula Ambilan September Sesi 2019/2020 dan Diploma Bermula Ambilan November 2019/2020| Muat Turun
15. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 15 Tahun 2019 | Kertas Cadangan Kalendar Akademik Program Sarjana Muda dan Diploma Sesi Akademik 2020/2021
| Muat Turun
16. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 16 Tahun 2019 | Kertas Cadangan Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 dan Latihan Industri Bagi Tahun 2020| Muat Turun
1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2018 | Pelaksanaan Minggu Peperiksaan Akhir Untuk Semester 2 Sesi 2017/2018 Program Sarjana Muda | Muat Turun
2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2018 | Pelaksanaan Kursus Audit Pelajar Sarjana Muda Pendidikan,Sarjana Muda Dan Diploma UPSI | Muat Turun
3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2018 | Perubahan Pengendalian Kes Kecurangan Akademik Pelajar Dari Bahagian Hal Ehwal Akademik Ke Bahagian Perundangan Universiti | Muat Turun
4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2018 | Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 (Bagi Program Peringkat Diploma) Pindaan 2018 | Muat Turun
5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2018 | Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris(Perkara Akademik) 2008 (Pindaan 2017 | Muat Turun
6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2018 | Pindaan ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR SEMPENA KONVOKESYEN UPSI| Muat Turun
7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2018 | Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris(Perkara Akademik) 2008 (Bagi Program Peringkat Diploma)(Pindaan 2018) Pindaan 2018| Muat Turun
8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2018 | Pindaan Kalendar Akademik Program Diploma Semester 2 Sesi Akademik 2018/2019. | Muat Turun
9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2018 | Struktur Program Pendidikan untuk tujuan Semakan Program Tahun 2018. | Muat Turun
10. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2018 | Polisi Penganugerahan Ijazah/Diploma Secara Aegrotat Dan Anumerta | Muat Turun
11. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2018 | Pengesahan Penasihat Akademik Secara Bersemuka Untuk Tujuan Mendaftar Semester Ketika Minggu Pra-Pendaftaran | Muat Turun
12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2018 | Penggunaan QR Code Pada Sijil Akademik UPSI Mulai Istiadat Konvokesyen UPSI Ke-20 Tahun 2018 | Muat Turun
13. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 13 Tahun 2018 | Kalendar Akademik Program Sarjana Muda Dan Diploma Sesi Akademik 2019/2020 | Muat Turun
14. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 14 Tahun 2018 | Takwim Latihan Mengajar (LM), Internship Kaunseling (IK),Program Perantis Guru (PPG) Dan Latihan Industri (LI) Bagi Tahun 2019 | Muat Turun
15. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 15 Tahun 2018 | Takwim Mesyuarat Senat Tahun 2019 | Muat Turun
16. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 16 Tahun 2018 | Pindaan Syarat Am Dan Syarkat Khas Kemasukan Ke Program Diploma Dan Sarjana Muda | Muat Turun
17. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 17 Tahun 2018 | Garis Panduan Program Pengajian Luar UPSI | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2017 | Penyelaras Penawaran Komponen Kursus Universiti Bagi Program Diploma | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2017 | Pengecualian Kredit Bagi Kursus Titas (HNH2012),Hubungan Etnik (HNS2012), Asas Keusahawanan (PKU2013) & Pengajian Kenegaraan (HNP2012) Untuk Pelajar Program Diploma Yang Mengikuti Program Sarjana Muda UPSI | Muat Turun
3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2017 | Struktur Program Sarjana Muda Perlu Mematuhi Garis Panduan Mata Pelajaran Umum Melibatkan Titas (HNH2012) Dan Hubungan Etnik (HNS2012) | Muat Turun
4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2017 | Pindaan Syarat Khas Kemasukan ke Program Diploma dan Sarjana Muda (Berkuatkuasa mulai 20 September 2017) | Muat Turun
5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2017 | Semakan Kursus Universiti Bagi Pelajar Bukan Warganegara Program Sarjana Muda Dan Pelajar Warganegara Dan Bukan Warganegara Program Diploma UPSI | Muat Turun
6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2017 | PINDAAN KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (PERKARA AKADEMIK) 2008 PINDAAN 2017 | Muat Turun
7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2017 | Pindaan Syarat Khas Kemasukan ke Program Diploma dan Sarjana Muda (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun
8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2017 | Panduan Permohonan APEL (C) Universiti Pendidikan Sultan Idris (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017)| Muat Turun
9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2017 | Kalendar Akademik Program Sarjana Muda dan Diploma Sesi Akademik 2018/2019 (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017)| Muat Turun
10. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2017 | Takwim Mesyuarat Senat Tahun 2018 (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun
11. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2017 | Takwim Latihan Mengajar (LM), Internship Kaunseling (IK), Program Perantis Guru (PPG) dan Latihan Industri (LI) Tahun 2018. | Muat Turun
12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2017 | Pindaan Kepada Keputusan Senat Kali Ke-149 Bil 12/2016 bertarikh 20 Disember 2016 berkaitan Pelaksanaan Peperiksaan Akhir Bagi Kursus Yang Melibatkan Kumpulan Kecil Pada Minggu Ke-14 Kuliah.| Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2024 | Pindaan Kalendar Akademik Sesi 2023/2024 dan Kalendar Akademik 2024/2025 Peringkat Diploma dan Sarjana Muda | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2024 | Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Praktikum Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 Dan Latihan Industri Bagi Tahun 2024 | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2024 | Penetapan Tempoh Akhir Mengemaskini Band MUET/Setaraf Sebagai Syarat Bergraduat Bagi Pelajar Berstatus Belum Tamat (BT) Dan Penambahbaikan Kepada Kaedah UPSI (Perkara Akademik) Peringkat Sarjana Muda (Pindaan 2023) | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2024 | Garis Panduan Prosedur Pengurusan Kurikulum UPSI | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2023 | Kalendar Akademik Peringkat Diploma dan Sarjana Muda Bagi Sesi Akademik 2023/2024 | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2023 | Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Praktikum Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 Dan Latihan Industri Bagi Tahun 2023 | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2023 |Garis Panduan Pelantikan Pemeriksa Luar, Penasihat Luar dan Lembaga Penasihat Bagi Penawaran Program Akademik Baharu dan Semakan Semula Program Akademik  | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2023 | Garis Panduan Pelaksanaan APEL.Q Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2023 | Pindaan Garis Panduan Latihan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris (Edisi Kedua) | Muat Turun

6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2023 | Pindaan Panduan Latihan Mengajar KPR3044 dan KPR3054 (Edisi Kedua) | Muat Turun

7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2023 | Garis Panduan Pembangunan Massive Open Online Course (MOOC) UPSI | Muat Turun

8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2023 | Anugerah Kecemerlangan Baharu mulai Istiadat Konvokesyen Ke-25 Tahun 2023 | Muat Turun

9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2023 | Penilaian Latihan Industri Bagi Tahun 2023 Bermula Ambilan Semester 1 Sesi 2023-2024 | Muat Turun

10. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2023 | Pindaan Syarat Khas Kemasukan Program Sarjana Muda dan Diploma UPSI | Muat Turun

11. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2023 | Pindaan Syarat Am Kemasukan Antarabangsa Bagi Program Sarjana Muda dan Diploma UPSI | Muat Turun

12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2023 | Semakan Semula Bidang Minor bagi program Sarjana Muda Pendidikan Tahun 2023 | Muat Turun

13. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 14 Tahun 2023 | Pindaan Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Peringkat Sarjana Muda dan Diploma (Pindaan 2023) | Muat Turun

14. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 15 Tahun 2023 | Buku Panduan Pengurusan Akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris (Pindaan 2023) | Muat Turun

15. Surat Pekeliling Pengurusan  Akademik Bilangan 16-2023-Pindaan Syarat Khas Kemasukan Program Sarjana Muda UPSI | Muat Turun

16. Surat Pekeliling Pengurusan  Akademik Bilangan 17-2023-Pindaan Garis Panduan Pelaksanaan Kemasukan Calon Lepasan Diploma UPSI Sebagai Calon Feeder Ke Program Sarjana Muda UPSI | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2022 | Kalendar Akademik Program Diploma Dan Sarjana Muda Bagi Sesi Akademik 2022/2023 | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2022 | Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 Serta Latihan Industri Bagi Tahun 2022 | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2022 | Pindaan Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2022 | Garis Panduan Pelaksanaan APEL.Q Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2022 | Pindaan Kriteria Pemindahan Kredit Tanpa Gred (Pengecualian Kredit) Dalam Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Peringkat Sarjana Muda | Muat Turun

6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2022 | Pindaan Garis Panduan Latihan Industri kepada Garis Panduan Latihan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris – Edisi Pertama | Muat Turun

7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2022 | Pemurnian Polisi dan Strategi Pelaksanaan Latihan Teaching, Learning, Assessment and Supervision (TLAS) Untuk Kakitangan Akademik UPSI (Pindaan 2022) | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2021 | Kalendar Akademik Program Diploma dan Sarjana Muda Sesi Akademik 2021/2022 | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2021 | Garis Panduan Pelaksanaan PdP Secara Hibrid Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2021 | Jawatankuasa Kerja Perancangan Program Akademik Universiti | Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2020 | Perubahan Kalendar Akademik Program Sarjana Muda Dan Diploma Bagi Sesi Akademik 2020/2021 Lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) | Muat Turun

2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2020 | Garis Panduan Pelaksanaan Dan Pengurusan PDP Semasa Covid-19 | Muat Turun

4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2020 | Garis Panduan Pengurusan Golongan Sasaran Universiti Pendidikan Sultan Idris | Muat Turun

5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2020 | Penambahbaikan Dasar Pindah Kredit Secara Vertical Iaitu Kelayakan Diploma Ke Sarjana Muda Dalam Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Bagi Program Peringkat Sarjana Muda Pindaan 2019 | Muat Turun

6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2020 | Pemurnian Garis Panduan Pengurusan Pentaksiran Akhir Semasa Pandemik Bagi Program Prasiswazah Dan Pengajian Siswazah Dibaca Bersama Garis Panduan Pelaksanaan Dan Pengurusan Pdp Semasa Covid-19 | Muat Turun

7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 20 Tahun 2020 I Penambahbaikan Garis Panduan Pelaksanaan Pengurusan PDP Semasa Pandameik Covid-19 I Muat Turun

8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 21 Tahun 2020 I Takwim Latihan Mengajar (LM), Internship Kaunseling (IK), Program Perantis Guru (PPG) 1 & 2 Dan Latihan Industri (LI) Bagi Tahun 2021 I Muat Turun

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2019 | Panduan Permohonan Apel (C) Pindaan 2018 UPSI| Muat Turun
 
2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2019 | Garis Panduan Penggunaan Bilik Kuliah, Makmal, Studio, Bengkel Dan Smart Classroom Di Fakulti  | Muat Turun
 
4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2019 | Perubahan Komponen Kursus Universiti dan Kursus Profesional Pendidikan Bagi Tujuan Semakan Semula Program Tahun 2019 | Muat Turun
 
6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2019 | Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat dan Profesor Emeritus Universiti Pendidikan Sultan Idris  | Muat Turun
 
7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2019 | Garis Panduan Pelaksanaan Penawaran Kemasukan ke Program Ijazah Kedua di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)  | Muat Turun
 
8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2019 | Pindaan Kriteria Pengecualian Kredit Dalam Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) Bagi Program Peringkat Sarjana Muda Pindaan 2019   | Muat Turun
 
9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2019 | Perubahan Kursus Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) Kelompok U1 Kursus HNH3182 Penghayatan Etika dan Peradaban & Kursus HNS3192 Falsafah dan Isu Semasa kepada Pelajar Sarjana Muda Bermula Ambilan September Sesi 2019/2020  | Muat Turun
 
12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2019 | Kertas Cadangan Pengemaskinian Penawaran Kursus MPU U1 Kursus HNH3182 Penghayatan Etika dan Peradaban Kursus HNS3192 Falsafah dan Isu Semasa kepada Pelajar Sarjana Muda Bukan Pendidikan Bermula Ambilan September Sesi 2019/2020 dan Diploma Bermula Ambilan November 2019/2020| Muat Turun
 
15. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 15 Tahun 2019 | Kertas Cadangan Kalendar Akademik Program Sarjana Muda dan Diploma Sesi Akademik 2020/2021
Muat Turun
 
16. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 16 Tahun 2019 | Kertas Cadangan Takwim Latihan Mengajar, Internship Kaunseling, Program Perantis Guru 1 & 2 dan Latihan Industri Bagi Tahun 2020| Muat Turun
1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2018 | Pelaksanaan Minggu Peperiksaan Akhir Untuk Semester 2 Sesi 2017/2018 Program Sarjana Muda | Muat Turun
 
 
2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2018 | Pelaksanaan Kursus Audit Pelajar Sarjana Muda Pendidikan,Sarjana Muda Dan Diploma UPSI | Muat Turun
 
 
3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2018 | Perubahan Pengendalian Kes Kecurangan Akademik Pelajar Dari Bahagian Hal Ehwal Akademik Ke Bahagian Perundangan Universiti | Muat Turun
 
 
4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2018 | Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 (Bagi Program Peringkat Diploma) Pindaan 2018 | Muat Turun
 
 
5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2018 | Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris(Perkara Akademik) 2008 (Pindaan 2017 | Muat Turun
 
 
6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2018 | Pindaan ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR SEMPENA KONVOKESYEN UPSI| Muat Turun
 
 
7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2018 | Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris(Perkara Akademik) 2008 (Bagi Program Peringkat Diploma)(Pindaan 2018) Pindaan 2018| Muat Turun
 
 
8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2018 | Pindaan Kalendar Akademik Program Diploma Semester 2 Sesi Akademik 2018/2019. | Muat Turun
 
 
9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2018 | Struktur Program Pendidikan untuk tujuan Semakan Program Tahun 2018. | Muat Turun
 
 
10. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2018 | Polisi Penganugerahan Ijazah/Diploma Secara Aegrotat Dan Anumerta | Muat Turun
 
 
11. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2018 | Pengesahan Penasihat Akademik Secara Bersemuka Untuk Tujuan Mendaftar Semester Ketika Minggu Pra-Pendaftaran | Muat Turun
 
 
12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2018 | Penggunaan QR Code Pada Sijil Akademik UPSI Mulai Istiadat Konvokesyen UPSI Ke-20 Tahun 2018 | Muat Turun
 
 
13. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 13 Tahun 2018 | Kalendar Akademik Program Sarjana Muda Dan Diploma Sesi Akademik 2019/2020 | Muat Turun
 
 
14. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 14 Tahun 2018 | Takwim Latihan Mengajar (LM), Internship Kaunseling (IK),Program Perantis Guru (PPG) Dan Latihan Industri (LI) Bagi Tahun 2019 | Muat Turun
 
 
15. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 15 Tahun 2018 | Takwim Mesyuarat Senat Tahun 2019 | Muat Turun
 
 
16. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 16 Tahun 2018 | Pindaan Syarat Am Dan Syarkat Khas Kemasukan Ke Program Diploma Dan Sarjana Muda | Muat Turun
 
 
17. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 17 Tahun 2018 | Garis Panduan Program Pengajian Luar UPSI | Muat Turun
 

1. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 1 Tahun 2017 | Penyelaras Penawaran Komponen Kursus Universiti Bagi Program Diploma | Muat Turun

 
 
2. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 2 Tahun 2017 | Pengecualian Kredit Bagi Kursus Titas (HNH2012),Hubungan Etnik (HNS2012), Asas Keusahawanan (PKU2013) & Pengajian Kenegaraan (HNP2012) Untuk Pelajar Program Diploma Yang Mengikuti Program Sarjana Muda UPSI | Muat Turun
 
 
3. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 3 Tahun 2017 | Struktur Program Sarjana Muda Perlu Mematuhi Garis Panduan Mata Pelajaran Umum Melibatkan Titas (HNH2012) Dan Hubungan Etnik (HNS2012) | Muat Turun
 
 
4. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 4 Tahun 2017 | Pindaan Syarat Khas Kemasukan ke Program Diploma dan Sarjana Muda (Berkuatkuasa mulai 20 September 2017) | Muat Turun
 
 
5. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 5 Tahun 2017 | Semakan Kursus Universiti Bagi Pelajar Bukan Warganegara Program Sarjana Muda Dan Pelajar Warganegara Dan Bukan Warganegara Program Diploma UPSI | Muat Turun
 
 
6. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 6 Tahun 2017 | PINDAAN KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (PERKARA AKADEMIK) 2008 PINDAAN 2017 | Muat Turun
 
 
7. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 7 Tahun 2017 | Pindaan Syarat Khas Kemasukan ke Program Diploma dan Sarjana Muda (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun
 
 
8. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 8 Tahun 2017 | Panduan Permohonan APEL (C) Universiti Pendidikan Sultan Idris (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017)| Muat Turun
 
 
9. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 9 Tahun 2017 | Kalendar Akademik Program Sarjana Muda dan Diploma Sesi Akademik 2018/2019 (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017)| Muat Turun
 
 
10. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 10 Tahun 2017 | Takwim Mesyuarat Senat Tahun 2018 (Berkuatkuasa mulai 27 November 2017) | Muat Turun
 
 
11. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 11 Tahun 2017 | Takwim Latihan Mengajar (LM), Internship Kaunseling (IK), Program Perantis Guru (PPG) dan Latihan Industri (LI) Tahun 2018. | Muat Turun
 
 
12. Surat Pekeliling Pengurusan Akademik Bilangan 12 Tahun 2017 | Pindaan Kepada Keputusan Senat Kali Ke-149 Bil 12/2016 bertarikh 20 Disember 2016 berkaitan Pelaksanaan Peperiksaan Akhir Bagi Kursus Yang Melibatkan Kumpulan Kecil Pada Minggu Ke-14 Kuliah.| Muat Turun