UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

Administration & Financial Unit

PENOLONG PENDAFTAR KANAN
Senior Assistant Registrar

PN. EZMA ROZAINEE MOHD RODZI

05-450 7065

ezma@upsi.edu.my

PENOLONG AKAUNTAN
Accountant Assistant

PN. NORMAZNI BINTI BAHARUM

05-450 7045

normazni@upsi.edu.my

PEMBANTU TADBIR KANAN
Senior Administrative Assistant

EN. MOHAMMAD AZRIN MAT RAIS

05-450 7046

mazrin@upsi.edu.my

PEMBANTU OPERASI
Operation Assistant

EN. MOHD ZULHAM ARSHAD

05-450 7046

zulham@upsi.edu.my