UNIT PEPERIKSAAN

Examination Unit

PENOLONG PENDAFTAR
Assistant Registrar

EN. MUHAMAD SAFWAN SARIFBUDIN

05-450 7031

muhamadsafwan@upsi.edu.my

PENOLONG PEGAWAI PENERBITAN
Publishing Assistant Officer

EN. DAUD ISMAIL

05-450 7056

daud_ismail@upsi.edu.my

SKIM PERKHIDMATAN KHAS UNIVERSITI 29
University Special Service Scheme 29

EN.AHMAD FAIZAL ZAINAN

05-450 7094

faizal.z@upsi.edu.my

PEMBANTU TADBIR KANAN
Senior Administrative Assistant

EN. mohamad firdaus mohamed yahya

05-450 7056

mfirdaus@upsi.edu.my

PEMBANTU TADBIR KANAN
Senior Administrative Assistant

PN. ZAHRATUL AMYLIA YUSOH@YUSOFF

05-450 7091

zahratul@upsi.edu.my