UNIT SENAT & PENGURUSAN DASAR

Senate & Policy Management Unit

PENOLONG PENDAFTAR KANAN
Senior Assistant Registrar

PN. SABARIAH THAMBI

05-450 7082

sabariah.thambi@upsi.edu.my

PEMBANTU TADBIR KANAN
Senior Administrative Assistant

PN. NURALINA MOHD FUZI

05-450 7072

nuralina@upsi.edu.my

PEMBANTU TADBIR
Administrative Assistant

CIK NOORQAMARINA MOHD SABRI

05-450 7072

inasabri@upsi.edu.my