KETUA TIMBALAN PENDAFTAR (AKADEMIK)

Head of Deputy Registrar (Academic)

KETUA TIMBALAN PENDAFTAR (AKADEMIK)
Head of Deputy Registrar (Academic)

PN. SUHAILA BINTI SIDEK

05-450 7073

suhas@upsi.edu.my

SETIAUSAHA
Secretary

PN. NOR IZATI BINTI HASSAN

05-450 7071

nor.izati@upsi.edu.my