SENATE AND POLICY MANAGEMENT (UNIT SENAT DAN PENGURUSAN DASAR)

GRADUATION UNIT (UNIT PENGIJAZAHAN)

SCHEDULING UNIT (UNIT PENJADUALAN)

ADMINISTRATION AND FINANCIAL UNIT (UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN)