ADMISSION DIPLOMA

1. Anda diingatkan supaya membaca semua maklumat yang terkandung dalam laman sesawang ini serta mengambil tindakan sewajarnya supaya proses pendaftaran masuk ke UPSI berjalan dengan lancar.

2. Sila pastikan anda telah muat turun dan mencetak semua dokumen yang telah disediakan.

3. Sebarang maklumat terkini akan dikemaskini melalui Laman Sesawang Rasmi Bahagian Hal Ehwal Akademik UPSI.

Sila membuat Ujian Saringan Kesihatan Mental iaitu DASS21 dalam tempoh yang ditetapkan seperti maklumat berikut :

29 Jun 2024 hingga 29 Ogos 2024

UPSI menyediakan pengangkutan (dari KLIA ke UPSI). Klik pautan di atas untuk mengikuti kumpulan WhatsApp.(Join WhatsApp Group)