SARJANA MUDA PENDIDIKAN

Semakan panggilan menduduki temu duga dan ujian khas bagi program Sarjana Muda Sesi Akademik 2020/2021 boleh dilakukan pada 22 Jun 2020 (Isnin) selepas jam 5.00 petang.Tarikh dan masa semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.
BUKA

SARJANA MUDA bukan PENDIDIKAN

Semakan panggilan menduduki temu duga dan ujian khas bagi program Sarjana Muda Sesi Akademik 2020/2021 boleh dilakukan pada 22 Jun 2020 (Isnin) selepas jam 5.00 petang.Tarikh dan masa semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS74 - Sains Sukan (Sains Kejurulatihan), boleh disemak pada 22 Jun 2020 (Isnin) selepas jam 5.00 petang

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki ujian khas Seni Persembahan (TEATER) boleh disemak pada 22 Jun 2020 (Isnin) selepas jam 5.00 petang

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki ujian khas Seni Persembahan
(TARI) boleh disemak pada 22 Jun 2020 (Isnin) selepas jam 5.00 petang

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS72 - Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan), boleh disemak pada 22 Jun 2020 (Isnin) selepas jam 5.00 petang.

BUKA

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AB14 - Komunikasi (Komunikasi Sosial), boleh disemak pada 22 Jun 2020 (Isnin) selepas jam 5.00 petang

BUKA